Vilniaus reformatų bažnyčia

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia yra vėlyvojo klasicizmo stiliaus. Bažnyčia pradėta statyti 1830 metais, majoro Povilo Strijenskio iniciatyva. Tais pačiais metais buvo uždarytos senosios reformatų kapinės, esančios dabartinio Reformatų parko vietoje, tačiau ten esanti reformatų bažnytėlė veikė iki naujosios atidarymo. Pastato architektu buvo pasirinktas Karolis Podčašinskis tarp kurio darbų yra ir dabartinė Prezidentūra, Tuskulėnų dvaras, Kęsgailių, Išganytojo karsto ir Šv. Povilo koplyčios Vilniaus katedroje ir kt.

Priešais į Pylimo gatvę atkreiptą pagrindinį fasadą stovi šešių  kolonų portikas. Už šių kolonų yra dar keturios kolonos, išsidėsčiusios šonuose po dvi. Frontono timpane yra skulptoriaus Kazimiero Jelskio darytas bareljefas „Kristus sako Kalno pamokslą miniai“. Manoma, jog skulptorius jį darė pagal architekto K.Podčiašinskio piešinį. Kaip ir šiuo metu ant Vilniaus Katedros, taip ir ant šios reformatų bažnyčios anksčiau yra stovėję to paties skulptoriaus akroterijos: centre Kristus, laikantis indą, o kampuose klūpantys angelai su didžiuliais sparnais. Likę bažnyčios fasadai kuklesni, tačiau išlaikytos bendros tendencijos (pvz.: kampai pažymėti korintinio orderio piliastrais).

1957 – 1958 metais bažnyčioje atlikta rekonstrukcija pakeičiant pastato funkcijas į kino teatro, kurią atliko architektas Naujokaitis. Rekonstrukcijos metu iš bažnyčios buvo išvežti vargonai bei šviestuvai, papildomai įrengti du šoniniai įėjimai. Vilniaus evangelikams reformatams bažnyčia gražinta Lietuvai atgavus nepriklausomybę – 1990 metų sausio 14 dieną. Nuo 1992 iki 1999 metų pastato vidus buvo rekonstruojamas.

Ši evangelikų reformatų bažnyčia pastatyta 1830-1835 m. (autorius archit. K. Podčašinskis). Deja, ant frontono stovėjusios trys Kazimiero Jelskio sukurtos skulptūros buvo nugriautos. Viduje buvo įmūrytos lentos žymiems Lietuvos kalvinams atminti. Priešais maldos namus, kitoje gatvės pusėje – buvusios senosios evangelikų reformatų kapinės.

Informaciją parengė:

Rima Ciprisevičienė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Evangelikų reformatų bažnyčia
  2. Viliūnienė, Gina,Urbakavičius, Raimondas. Vilniaus šventovės. – Vilnius, 2012.-  p. 274–277.
  3. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia

Leave a Reply