Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno ansamblis

Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno ansamblis pastatytas ant aukštesnės dešiniojo Neries kranto terasos prie Žaliojo tilto Šnipiškių priemiestyje. Čia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais prasidėdavo kelias į Kuršą ir Pskovą. Žiūrint iš kito Neries kranto, matomas asimetriškas ansamblio siluetas, kurį užbaigia grakštūs bokštai. Bažnyčia pastatyta 1702 – 1709 metais vaivadijos žemės raštininko M. Košico iniciatyva. Bokštai užstatyti vėliau: vienas jų suprojektuotas ir pastatytas 1752 m. architekto ir skulptoriaus Jono Valento Dyderšteino kartu su architektu Jonu Nesemkauskiu, antrasis – vėliau. 1752 m. pradėtas statyti Didysis altorius.

Bažnyčia yra bazilikinė trinavė, planas kompaktiškas stačiakampis. Centrinę navą pratęsia tokio pat aukščio ir pločio stačiakampė presbiterija, abipus kurios glaudžiasi zakristijos. Pagrindinio fasado apatiniuose tarpsniuose dominuoja būdinga pereinamajam iš brandaus į vėlyvąjį baroką laikotarpiui plokščia siena su griežtomis orderio padalomis. Šią sausoką fasado dalį kiek paįvairina barokine maniera aprėmintas portalas, ovalus langas, savotiškai išlankstyti antrojo tarpsnio langų ir nišų sandrikai. Viršutiniai bokštų tarpsniai, su kampuose stovinčiomis kolonėlėmis ir voliutomis, įmantriai išlankstytais karnizais, užbaigti sudėtingos formos šalmais, nėra būdingi griežtu tektoniškumu pasižyminčiam Vilniaus barokui.

Didysis altorius teatrališkai puošnus ir iškilmingas, Šv. Arkangelo Rapolo paveikslas nutapytas Simono Čechovičiaus (Szymon Czechowicz). Altoriaus antablementas laužytas, raitytas, virš jo iškyla rokokiniai antstatai. Sudėtingos struktūros altorių gausiai puošia figūrinės skulptūros. Pirmoje XVIII .a pusėje klauptai perkelti iš Bernardinų bažnyčios. Ant nedidelio kalnelio prie bažnyčios koplyčioje stovėjo Juozapo Čechovičiaus (Józef Czechowicz) sukurtas „Šnipiškių Jėzus“ – skulptūra „Jėzus neša kryžių“, kuri buvo nugriauta sovietmečiu.

Į bažnyčios galą remiasi ilgas 1730 m. pastatytas vienuolyno pastatas. Jo celės išdėstytos vienapus koridoriaus. Užlenktose į šiaurę galuose yra didelės bendrosios patalpos. Namo fasadas ritmiškai suskirstytas mentėmis. Žemiau arčiau Neries stovi vienuolyno ūkiniai pastatai. Vienuolyne gyveno jėzuitai turintys 10 metų tarnybos patirtį ir siekiantys aukščiausio palaiminimo. Tam jie turėjo čia praleisti dar 7 metus. 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, vienuolynas perduotas pijorams, vėliau – įrengtos kareivinės ir amunicijos sandėlys. 1860 m. bažnyčia sugrąžinta katalikams.

1904 m. rugpjūčio 14 d. šioje bažnyčioje susituokė Antanas Smetona ir Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė.

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informaciniai šaltiniai:

  1. Venclova, Tomas. City Guide. –Vilnius, 2008.- p. 194–195.
  2. Viliūnienė, Gina, Urbakavičius, Raimondas. Vilniaus šventovės. –Vilnius, 2012.-  p. 56–63.
  3. Zubovas, Vladimiras. Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčios ir jėzuitų vienuolyno ansamblis // Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. vidurio.  –Vilnius, 1994.- T.2,  p. 126–129.

Leave a Reply