Skulptūra skirta Tarasui Ševčenkai

Skulptūra yra šiuolaikinio meno pavyzdys. Ji skirta Ukrainos rašytojui poetui, dailininkui ir įkvėpusiam ukrainiečių tautinį sąjūdį.

Bazilijonų, Arklių ir Visų Šventųjų gatvių sankirtoje iškilo paminklas Tarasui Ševčenkai. Tarasas Ševčenka gimė 1814 m. kovo 9 d., o mirė 1861 m. kovo 10 d. Peterburge. Gegužės 22 d. perlaidotas Kaneve. Tarasas Ševčenka buvo ukrainiečių poetas, dailininkas, rašytojas, mąstytojas, didis Ukrainos nepriklausomybės ir laisvės pranašas. Gimė baudžiauninko šeimoje. Anksti likęs našlaičiu piemenavo, nuo 14 metų tarnavo dvarininkui P. Engelgartui. 1828–1831 m. su juo gyveno Vilniuje. Mokėsi tapybos pas garsų dailininką, Vilniaus universiteto profesorių Janą Rustemą. Vilnius tapo ta kultūrine ir kūrybine terpe, kurioje T. Ševčenka susiformavo kaip būsimas dailininkas ir poetas. Vilnius ir Lietuva paliko ryškų pėdsaką šios asmenybės kūryboje (1848 m. sukūrė eilėraštį-baladę „Garsingam Vilniuje“ dažnai cituojama jo ištartis „Vilnius… brangus mano širdžiai“). Iki šiol Taraso Ševčenkos atminimas Vilniuje buvo įmažintas dviem memorialinėmis lentomis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto sienoje ir Pilies gatvėje, T. Ševčenkos gatve, T. Ševčenkos auditorija Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. Vilniaus universiteto biblioteka drauge su Lietuvos ukrainiečių bendruomene kasmet mini Taraso Ševčenkos gimtadienius.

Skulptorius – Vitalijus Andrijanovas, 2011 metai.


Informaciją parengė:

Rima Ciprisevičienė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Abramavičius, Vladas. Tarasas Ševčenka ir Vilnius. –Vilnius, 1964. – 77 p.
  2. Butėnas, Julius. Tarasas Ševčenka. –Vilnius, 1954. -31 p.
  3. Paminklas Tarasui Ševčenkai.
  4. Vilniuje iškilo paminklas ukrainiečių poetui Tarasui Ševčenkai.

Leave a Reply