Memorialinė skulptūra Adomui Mickevičiui

Poeto Adomo Mickevičiaus paminklas – pastatytas 1984 m. Tai viena labiausiai lankomų Vilniaus skulptūrų. Adomas Mickevičius (1798–1855) – žinomas Lenkijos ir Lietuvos poetas, romantizmo atstovas. Paminklo autorius yra Lietuvos menininkas skulptorius Gediminas Jokūbonis, architektas Vytautas Čekanauskas. Paminklo atidarymas įvyko 1984 m. balandžio 18 d. 1987 metais rugpjūčio 23 dieną apie 3000 žmonių, susirinko prie paminklo, tyliai pasmerkti Ribentropo-Molotovo paktą.

Adomas Mickevičius (1798-1855) – garsus lietuvių ir lenkų romantizmo laikų poetas. Jo kilmė, gyvenimas, veikla ir kūryba glaudžiai susiję su Lietuva, su Lietuvos istorija ir lietuvių kultūra. Jis yra kilęs iš senos lietuvių bajorų giminės, gyvenusios Rodūnės apylinkėse. A.Mickevičius save laikė Lietuvos ir Lenkijos valstybės piliečiu, rašė lenkų kalba, tačiau Lietuvą vadino savo Tėvyne.

Pirmasis paminklas poetui Adomui Mickevičiui buvo slapta pastatytas 1899 m Šv. Jonų bažnyčioje. Ši vieta pasirinkta dėl to, nes tuometinė carinė valdžia draudė statyti paminklus mieste. Istorijoje buvo bandymų pastatyti skulptūrą poetui ir mieste, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi. Galiausiai darbo ėmėsi Gediminas Jokūbonis, kuris puoselėjo viltį sukurti Mickevičiaus paminklą ir pastatyti jį prie Šv. Onos bažnyčios – Senamiesčio kertelėje, kur kadaise vaikštinėjo žymusis poetas.

Jokūboniui pradėjus darbus, leidimu paminklams statyti nedavė Maskva, tačiau vietinei valdžiai „nepastebėjus“, Mickevičiaus skulptūra vis dėlto atsirado numatytoje vietoje. Poetą skulptūroje pavaizduoti užmerktomis akimis nuspręndės skulptorius Jokūbonis pasakojo:  „Pavaizdavau poetą parimusį ant perskeltos kolonos. Romantizmo amžius mėgo svajingas pozas ir visokias ruinas. Visa tai padėjo kompozicijai, nes sujudėjo paminklo vertikalės, kolonos perstūmimas sumažino jų dominavimą, taip pat buvo išvengta per didelės statikos, kurios gotiškoje architektūroje apstu. Stengiausi visą dėmesį sukaupti į tarsi norintį prabilti poeto veidą“. Skulptorius mėgino atspindėti ir poeto asmens savybes, įkūnyti ramią didybę, apėmusią jį įkvėpimo akimirką. Nupoliruotas akmens paviršius kontrastingai išryškino veido bruožus, sukūrė minkštumo įspūdį. Perskelta kolona nurodo į poeto gyvenimo dvilypumą: gyvenimą Tėvynėje ir tremtyje, priklausymą dviem – lietuvių ir lenkų – kultūroms.

1996 m. prie paminklo pridėta nepabaigta Henriko Kunos (Henryk Kuna) plokštė. Ten taip pat yra 6 plytos (iš 12 planuotų). Jos rodo scenas iš „Vėlinės“, „Pas Senatorių“, „Pikto pono šmėkla“, „Konrado ciklas“, „Kapinėse“, „Konrado susitikimas su kun. Petru“, „Kelias į tremtį“.

1987 m. rugpjūčio 23 d. prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje įvyko Molotovo-Ribbentropo slaptųjų protokolų pasirašymo 48-osioms metinėms skirtas mitingas. Tai buvo pirmasis sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas per visą sovietinę okupaciją.

Informaciją parengė:

Ernestas Jagelavičius

Informaciniai šaltiniai:

  1. Kareniauskaitė, Monika. 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo.
  2. Marcišauskytė–Jurašienė, Jolanta. Vilniaus skulptūrų kelias. Kultūrinis gidas. –Vilnius, 2013. – p. 319.

Leave a Reply