Skulptūra „Šv. Kristoforas“

Šventasis Kristoforas (251 m.) – šventasis, laikomas keliautojų, o taip pat ir sodininkų, knygrišių, jūrininkų, tiltininkų bei keltininkų globėju. Legenda byloja, kad jis buvęs labai aukštas, gyvenęs prie upės ir ant pečių per ją nešiojęs keleivius. Vienąsyk mažas berniukas paprašė perkelti į kitą krantą. Benešant vaikas pasidarė toks sunkus, kad Kristoforas išsigando, jog abu paskęs. Berniukas pasisakė esąs Kristus ir nešąs savo rankose viso pasaulio sunkumus.Kristoforas – iš graikų kalbos išvertus reiškia Kristų nešantis.“

Per savo gyvenimą Šv. Kristoforas padėjo atversti apie 48 000 nusidėjėlių. Kadangi jis šventai atliko kasdienes savo pareigas – nešiojo per upę žmones (ir patį Kristų), ištvėrė žiaurius kankinimus ir mirė baisia mirtimi, Kristus šį šventąjį apdovanojo didelėmis malonėmis. Išpažįstantieji katalikų tikėjimą neabejoja, kad jo užtarimas apsaugo nuo nelaimių įvairiose kelionėse, o namus – nuo stichinių nelaimių – griaustinių, uraganų, žemės drebėjimų. Taip pat atverčia nusidėjėlius, gydo alkoholikus, gelbsti nuo staigios ir netikėtos mirties. Seniau Šv. Kristoforo statula stovėjo Vilniuje prie arkivyskupijos kurijos. Dauguma lakūnų ir vairuotojų nešiojo (dabar rečiau turi su savimi) ženkliukus su jo atvaizdu, melsdavosi jam, kad apsaugotų nuo nelaimių ir netikėtos mirties. Po Nepriklausomybės atkūrimo Šv. Kristoforas vėl paskelbtas Vilniaus globėju.“

Skulptūros autorius Antanas Kmieliauskas studijavo tokiu metu, kai su religija susijusi kūryba galėjo kainuoti laisvę. Nepaisydamas draudimų, menininkas priėmė Šv. Mikalojaus bažnyčios užsakymą sukurti paminklą tarpukario Vilniuje už lietuvybę kovojusiam buvusiam bažnyčios kunigui Kristupui Čibirui atminti. Skulptūra savotišku lietuviškos minties laisvės ir tikėjimo židiniu išliko ir sovietinės okupacijos metais.“

Studijuodamas monumentaliąją dailę, menininkas nemažai laiko praleido gilindamasis į žmogaus anatomiją, analizavo graikų ir Renesanso klasikinę dailę ir jau tada pasižymėjo kaip talentingas piešėjas. Todėl kuriant Šv. Kristoforo skulptūrą jam net neprireikė eskizų.“

Skulptūros kompozicija sudėtinga: menininkas pavaizdavo galiūno judesį, tarsi ryžtingu žingsniu jis skrostų besipriešinančios upės tėkmę. Skulptūra iš granito.“

Informaciją parengė:

Ernestas Jagelavičius

Informaciniai šaltiniai:

  1. Marcišauskytė-Jurašienė, Jolanta. Vilniaus skulptūrų kelias.– Vilnius, 2013, p. 205.

Leave a Reply