Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas.

Okupuotame Vilniaus krašte sukūrus marionetinę Vidurinės Lietuvos valstybėlę ir 1923 m. .Ambasadorių konferencijai Vilnių pripažinus Lenkijai, 1924 m. vasarą pradėta amunicijos bunkerių statyba Šnipiškėse, Antakalnyje ir Rasose, kuri buvo baigta 1926–1927 m.“

Penki bunkeriai Neries slėnio šlaite užima 2,67 ha. teritoriją. Leidžiantis žemyn Geležinio Vilko gatve, ypač žiemos metu, kai neužstoja medžių lapija, pastebimi į kalno šlaitą įsirėžę keletas įėjimų į požemius. Įtvirtinimai pastatyti stataus ir aukšto, apaugusio mišku Neries slėnio šlaito apatinėje dalyje ir gana lygioje, šiek tiek žemėjančioje pietų kryptimi priešais šlaitą esančioje slėnio dalyje. Išlikę krūmais apaugę pylimas (apie 35 m ilgio, 1 m aukščio ir 2-3 m pločio), dvi iškasos (apie 9 m ilgio, 7 m pločio ir 2 m gylio stačiakampio formos), dalinai užslinkę vandens nutekėjimo grioviai (iki 1 m pločio ir 0,2 m gylio bunkerius nuo šlaito juosiantys grioveliai, vietomis grįsti akmenimis). Dalis privažiavimo kelių ir takų ties bunkeriais buvo sunaikinti tiesiant Geležinio Vilko gatvę, kanalizaciją ir vandentiekį. Bunkerius supa apie 80 metų amžiaus tuopų eilė.“

Kompleksą sudaro 5 įtvirtinti sandėliai su dviem įėjimais į kiekvieną. Virš įėjimų įrengtų ventiliacijos angų buvo įtaisyti lenkiško erelio su vainiku bareljefai (išlikę pėdsakai). Miesto siaurojo geležinkelio linijos atšaka darė vingį pro kalno papėdėje įrengtus bunkerius. Du sandėliai turėjo po dvi sandėliavimo patalpas, dar du – po keturias, o penktas, dviaukštis – aštuonias, jame buvo įrengti laiptai ir specialus liftas, sovietmečiu toje vietoje įrengti modernizuotos ventiliacijos vamzdžiai, o pats liftas demontuotas. Dėžės su amunicija viduje buvo transportuojamos vežimėliais ant siaurų bėgių. Posūkius į patalpas vežimėlis įveikdavo specialaus sukamo disko pagalba. Bunkeriuose išlikę 50 cm pločio bėgių fragmentai.“

Bunkerių komplekso statiniai šiuo metu apleisti. Kaip ir kiti techninio paveldo objektai, tinkamai sutvarkyti ir visuomenės poreikiams pritaikyti jie galėtų tapti visuomenės traukos centru.“

Informaciją parengė:

Valdas Selenis

Informaciniai šaltiniai:

  1. Šnipiškių bunkeriai. Kultūros paveldo departamentas.

Leave a Reply