Buivydiškių dvaro rūmai

Buivydiškių dvaro rūmai yra nedidelis neoklasicistinis dviejų aukštų stačiakampio plano pastatas. Buivydiškių dvaro branduolys dabartinio ansamblio vietoje susiformavo XVII–XVIII a. I pusėje.Dvaro sodybos pagrindiniai rūmai ir kiti dvaro pastatai yra dirbtinai suformuotoje aukštumoje. Iki šiol yra išlikę dvaro sodybos fragmentai: rūmai, dviaukštė oficina, ekonomo namas, arklidės. Tebežaliuoja dar XVII a. pradėto kurti parko fragmentai. Dvarą supa Sudervės upelio tvenkiniai, trys kanalai, per kuriuos buvo permesti dailūs tilteliai, žaliavo apie 50 rūšių egzotinių medžių bei krūmų. Tai vienas seniausių Lietuvoje terasinių parkų, deja, šiandien jis gana apleistas.

Buivydiškių gyvenvietė žinoma jau nuo XIII-XIV a.Manoma, kad dabartinio Buivydiškių dvaro pagrindą sudaro XV a. pabaigoje minimas Vaitiekaus Šedbaro sūnui Šventaragiui priklausęs Sudervės dvaras.1593 m.pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Buivydiškių dvaras. XVI a. valdos atiteko Radviloms ir jiems priklausė iki 1790 m. Praėjus maždaug 100 metų nuskurdęs dvaras užstatytas Trakų vaivadijos stalininkui Jonui Skaržinskiui. XIX a. pradžioje dvaras su valdomis atiteko bajorų maršalkai Antanui Lapui. Jis stengėsi atstatyti jau begriūvančius dvaro pastatus, tačiau dėl skolų buvo priverstas parduoti valdą civiliniam patarėjui Vosyliui Tyzenhauzui. Šis savininkas daugumą pastatų remontavo, pastatė naujas arklides. XX a. pradžioje dvarą iš varžytinių nusipirko generolas leitenantas Dmitrijus Buturlinas. Pagal jo projektą buvo rekonstruoti dvaro rūmai. Generolo leitenanto dukra Liudmila, kurios meilės romaną aptarinėjo visuose Vilniaus salonuose, Buivydiškes valdė iki 1940 metų.1953 m. išlikusiuose pastatuose įsikūrė Buivydiškių tarnybinis ūkis, technikumas.

Nuo 1996 m. čia veikia Vilniaus r. Buivydiškių pagrindinė mokykla.

Informaciją parengė:

Monika Čekytė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Semaškaitė, Ingrida. Dvarai: spindesys ir skurdas.–Vilnius, 2008, p. 377.
  2. Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos dvarai.  –Vilnius, 2009. –  T. 2, p. 297.
  3. Žvirblys, Atas. Buivydiškių dvaro sodyba.Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. – Vilnius, 2014, p. 250.

Leave a Reply