Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Vilniaus baroko brangakmenis. Tinklapio churchpop.com paskelbtame pasaulio bažnyčių sąraše paskelbta pirmu numeriu ir pripažinta kaip viena gražiausių katalikų bažnyčių pasaulyje. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia yra ne tik architektūros šedevras, bet ir kaip istorinis liudijimas, stovi įamžindama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pergalę prieš maskvėnus ir jų išvarymą iš Vilniaus po šešis metus trukusios okupacijos.

Bažnyčia pastatyta legendomis apipintoje vietoje. Pasakojama, kad pagonybės laikais šioje vietoje buvusi meilės deivės Mildos šventykla. Pirmaisiais krikščionybės metais čia stovėjo medinė bažnyčia, kuri keletą kartų degė ir vėl buvo atstatoma. 1638 m. čia įsikūrė į Vilnių atvykę vienuoliai – Laterano kanauninkai.

Dabartinės bažnyčios istorija yra tokia: 1655 m. maskvėnai buvo kariuomenė pirmą kartą nuo 1394 m. tiek giliai įsiveržusi į LDK žemes ir užėmusi jos sostinę – Vilnių. Tik 1661 m. – praėjus šešeriems metam nuo maskvėnų okupacijos pradžios, armijos nuniokotą ir apiplėštą sostinę išvadavo ir LDK vėl grąžino Mykolo Kazimiero Paco vadovaujamos pajėgos. Legenda pasakoja, kad LDK kariai po pergalės pareikalavo savo atlygio, tačiau esant tuščiam iždui, nebuvę kaip jiems sumokėti. Pasipiktinę kareiviai pradėjo kaltinti dėl nemokėjimo savo vadus, tame tarpe ir M. K. Pacą. Šis būdamas savo Antakalnio valdose išsigando ir pasislėpė jau anksčiau minėtoje medinėje, per karą apleistoje bažnytėlėje, kur karštai meldėsi, Marijos prašydamas jį išgelbėti, už ką šioje vietoje pastatydinsiąs mūro bažnyčią. Pavojui praėjus, savo pažadą ištesėjo. 1668 m. pagal Krokuvos architekto JoanoZaro projektą buvo pradėta dabartinės – barokinės šventovės statyba. Nors pastato statybos darbai vyko greitai ir sklandžiai, architektas nepatenkintas vietos meistrų darbais, vidaus puošybai iš Italijos pasikvietė meistrus DžiovanįPjetrą Petrė ir Džiovanį Mariją Galį, kurie ir sukūrė didžiąją dalį – apie 2000 stiuko lipdinių.1682 m. dar nebaigus statybų mirė bažnyčios fundatorius M. K. Pacas, kuris savo testamentu paliko tolimesnę fundaciją statyboms užbaigti. M. K. Pacas palaidotas kriptoje po pat įėjimu, o tai byloje grindinyje iškaltas užrašas „Čia guli nusidėjėlis“.

XIX a. uždarius Antakalnio Trinitorių bažnyčia čia atgabenta stebuklingoji tirnitorių Kristaus skulptūra Eccehomo. Iki 1864 m. už bažnyčios esančiose patalpose gyveno Laterano kanauninkai. Sovietinės okupacijos metu Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje iki 1989 m. buvo saugomi Šv. Kazimiero palaikai.

Informaciją parengė:

Vilius Šadauskas

Informaciniai šaltiniai:

  1. Batūra, Romas, Karvelis, Deimantas. Nuo seniausių laikų iki XX a. // Kovų istorijos–Vilnius, 2009. – Kn. 1., p. 175–176.
  2. Šešiolikos gražiausių pasaulio Katalikų šventovių sąrašas. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. 
  3. Viliūnienė, Gitana, Urbakavičius, Raimondas. Vilniaus šventovės. –Vilnius, 2012, p. 128–133.

Leave a Reply