Vilniaus žydų geto teatras

Senamiestyje esanti atminimo lenta geto teatrui 1942–1943 m. atminti, byloja apie svarbų istorijos etapą ne tik žydų, bet ir Lietuvos istorijai. Vokiečiams okupavus Lietuvos teritoriją, 1941 m. Vilniaus miesto senamiesčio dalyje buvo įkurtas žydų getas. Tačiau net ir tokios žeminančios institucijos įkūrimas nesustabdė inteligentų ir menininkų veiklos. Galima teigti, jog žydų teatro veikla nebuvo ilgam nutraukta net okupacijos metais – žydų teatras ir įvairios teatro trupės gyvavo iki 1941-ųjų metų Vokietijos okupacijos, o po metų teatras buvo įkurtas Vilniaus gete. Vienas teatro steigimo iniciatorių – policijos viršininkas Jokūbas Gensas. Teatro meno vadovu buvo Izraelis Segalis. “

Pirmasis vaidinimas įvyko 1942 m.sausio 18 d., praėjus vos keliems mėnesiams nuo masinių žydų žudynių pradžios. Teatro atidarymą geto gyventojai vertino prieštaringai. Gete buvo išklijuoti šimtai lapelių su įrašu juoduose rėmeliuose – „Kapinėse – ne vieta teatrui“.  Tačiau daugelio nuostabai, spektakliai ir koncertai buvo gausiai lankomi. Bilietai į juos visada buvo išparduodami. Gautais pinigais buvo šelpiami geto vargšai. J. Gensas teatrą laikė svarbia priemone geto gyventojų moralinei dvasiai palaikyti ir jiems sutelkti. “

Per gyvavimo metus geto teatras surengė daugiau nei 100 spektaklių ir vien pirmaisiais metais pardavė 34 804 bilietus.Teatro metinių proga gete buvo surengtas Menų festivalis. Jo metu pakartoti pirmieji teatro spektakliai, surengta jidiš choro koncertų, muzikantų rečitalių, populiariosios muzikos koncertų, džiazo grupės „Jazz 6“ koncertas. Jog geto teatre rengiami spektakliai ir koncertai buvo išties aukšto lygio, atkleidžia 1943 m. sausio 24 d. laikraščio „Ghetto Yediess“ („Geto naujienos“) straipsnis –festivalio aprašyme buvo teigiama, kad toks renginys galėtų papuošti net autoritetingiausią Europos kultūros sostinę. “

Teatras gete veikė iki 1943 m. spalio 20 d. Jame vykę spektakliai bei koncertai buvo skirti ne tik į getą suvarytiems žydams, bet ir juos aptarnavusiems vilniečiams. Šiuo metu buvusio teatro vietoje įsikūręs „Lėlės“ teatras. “

Informaciją parengė:

Monika Čekytė

Informaciniai šaltiniai:

  1. Aleknaitė-Bieliauskeinė, Rita. Vilniaus filharmonijos veikla vokiečių okupacijos metais // Istorija.  – 2007, T. 68, p. 58.
  2. Bubnys, Antanas. Vilniaus getas 1941-1943. –Vilnius, 2013, p. 33.
  3. Cronis-Pope, Marcel, Neubauer, John. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries,  Amsterdam/Philadelphia,  -2007. -Vol. 3, p. 211.
  4. Minczeles, Henri. Vilna, Wilno, Vilnius, 2010. -362 p.

Leave a Reply