Memorialinė skulptūra Julijai Žymantienei (Žemaitei)

Rašytoja gimė 1845 m. gegužės 31 d. Bukantės dvarelyje, Plungės valsčiuje. Mirė 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje. Rašytoja parašė apie 354 apsakymus, apysakas, apybraižas, vaizdelius, keliolika pjesių, pasakojimą apie vaikystę, publicistinių straipsnių, korespondencijų. Kūrinius spausdino „Ūkininke“, „Varpe“, „Vienybėje lietuvininkų“, „Naujienose“, „Darbininkų balse“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, su J. Jablonskiu parengė savo raštų rinkinį. Žymiausi jos kūriniai: Marti, Topylis, Petras Kurmelis, Sučiuptas velnias, Sutkai. Kūryboje vyrauja neigiami gyvenimo reiškiniai, pasakojimai epiški, ironiški, objektyvizuoti. Būdingi detalūs gamtos, papročių, buities, veikėjų išorės aprašymai. Daug dėmesio skiriama moters gyvenimui. Ši rašytoja leidžia iš arčiau susipažinti su moters gyvenimu, nes dažniausiai rašydavo vyrai, kurie neperteikdavo moters pasaulėžiūros.

Skulptūros autorius – skulptorius Petras Aleksandravičius. Skulptūra pastatyta 1971 m.

Rašytojos indėlis į lietuvių Tautinį Atgimimą yra neabejotinas. Ji yra įamžinta ir kituose miestuose.

Parengė:

Rima Ciprisevičienė

Informacijos šaltiniai:

  1. Jasaitis, Juozas. Žemaitė. –Kaunas, 1972. -124 p.
  2. Julija Žemaitė. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. -T. 24, p. 682–683.
  3. Paminklai neatsparūs politikos žvarbai.

Leave a Reply