Atminimo lenta Justinui Marcinkevičiui

Justinas Marcinkevičius – vienas iš mylimiausių XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvos poetų. Dėl aktyvaus dalyvavimo Sąjūdžio veikloje ir atkuriant Lietuvos nepriklausomybę jis daugelio lietuvių akyse užsitarnavo moralinį autoritetą ir pagarbą. J. Marcinkevičius visada buvo ir išliks laisvės šauklys, tautos dainius bei vertybių saugotojas.

Savo kūryboje poetas gynė tautos kultūrinę savimonę, į lietuvių literatūrą grąžino humanistinę žmogaus idėją. Justino Marcinkevičiaus kūryboje nagrinėjamos Lietuvos, jos istorijos ir dabarties, žmogaus egzistencinės problemos, poetizuojamas Lietuvos gamtos grožis. Jo dramos, eilėraščiai, poemos išsiskiria metaforomis, užuominomis ir nutylėjimais.

Justinas Marcinkevičius yra išleidęs daugiau kaip trisdešimt poezijos knygų ir gavęs daugybę reikšmingų premijų ir apdovanojimų.

2012 m. liepos 3 d. Vilniaus universitete buvo pagerbtas šio universiteto auklėtinis, poetas, dramaturgas ir vertėjas Justinas Marcinkevičius. M. K. Sarbievijaus kiemelyje iškilmingai buvo atidengta jam skirta atminimo lenta.

Parengė:

Rima Ciprisevičienė

Informaciniai šaltiniai:

  1.  Universitete atidengiama atminimo lenta poetui Justinui Marcinkevičiui.
  2. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. -T. 14. p. 250-251.

Leave a Reply