pliateriu rumai2

Pliaterių rūmai

Anksčiau buvę rokokiniai Pliaterių rūmai, kurių vidus ir parkas buvo sutvarkyti tuo metu madingu „kinišku“ stiliumi. XIX a. pradžioje šiuose rūmuose veikė restoranas „Kinija“. Dvarelis Kosciuškos g. 36, pastatytas 1826 m. Michalo Radziševskio lėšomis, o 1850 m. atiteko Vilniaus vyskupui Vaclovui Žilinskiui. Manoma, kad jį projektavo Peterburgo architektas Vasilijus Stasovas. Dvarelis yra vaizdingoje Antakalnio vietoje, Skaityti plačiau.

trinitoriu vienuolynas4

Sluškų rūmai

Kadaise iš tolo ryškiai matomų, o dabar XIX a. plytų mūro namų užstojamų rūmų barokiniai fasadai per daugelį pertvarkymų buvo gerokai pakeisti su didžiojo orderio piliastrais ir jonėniniais kapiteliais, papuoštais vaisių girliandomis, herbiniu kartušu su karūna. Pagrindinis fasadas turi frontoną, kurio timpane yra barokinis batalinio siužeto stiuko bareljefas. Rūmus anksčiau Kiškoms priklausiusioje teritorijoje 1690 – Skaityti plačiau.

vileisiu rumai3

Vileišių rūmai

Vileišių rūmų ansamblis susideda iš rūmų, gyvenamojo namo, ūkinio pastato ir tvoros su vartais. Užima apie 0,46 ha. 1904 – 1906 m. ansamblį pastatydino inžinierius, visuomenės ir kultūros veikėjas Petras Vileišis. Projekto autorius inžinierius Augustas Kleinas. Statybą prižiūrėjo pats Vileišis. Per Pirmąjį pasaulinį karą, Vileišiui išsikėlus į Kaukazą, ir vėliau po Vileišio mirties (1926), ansamblį Skaityti plačiau.

bzostovskiu rumai2

Bžostovskių rūmai

Šie rūmai yra gotikos, baroko ir klasicizmo architektūros mišinys. Pagrindinis korpusas yra ištisinėje namų eilėje, kitapus Vilniaus universiteto pastatų. Pagrindinio korpuso patalpos išdėstytos dviem ir viena eile. Pirmąjį aukštą įvažiavimas dalija į dvi nevienodas iš atskirų namų atsiradusias dalis: šiaurinę – beveik taisyklingo keturkampio plano, su laiptine kiemo pusėje, ir pietinę – siauresnę, netaisyklingesnę. Į Skaityti plačiau.

puckoriu polivarko sodyba3

Pūčkorių palivarko sodyba

Palivarkas – nedidelis dvaras – feodalinių laikų Centrinės ir Rytų Europos šalių dvaro padalinys su atskira sodyba, ūkiniais pastatais, dirbamomis ir kitomis žemėmis, sudaręs atskirą ūkininkavimo vienetą. Puškarnios dvaras atodangos papėdėje gyvavo jau 14 a., tačiau iki šių dienų išliko tik 18 ir 19 a. pradžios palivarko pastatų kompleksas, išsidėstęs abipus Vilnios. Iki 18 a. Skaityti plačiau.

tyzenhauzu rumai2

Tyzenhauzų rūmai (Tyzenhauzų – Fitinhofų rūmai)

Vokiečių ir Trakų gatvių kampe stovi didelis, trijų aukštų, ankstyvojo klasicizmo pastatas – Tyzenhauzų rūmai. Tyzenhauzai (Tiesenhausen, Tysenhausenhauz) – iš Holšteino vokiečių kilusi giminė, suvaidinusi didelį vaidmenį Livonijos (Latvijos ir Estijos), Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) bei Rusijos valstybiniame gyvenime. Gotikinis namas šioje vietoje minimas dar 1579 m. šaltiniuose. Dar XVI a. pradžioje čia stovėjęs pastatas Skaityti plačiau.

umiastovksiu rumai

Umiastovskių rūmai

Tai XVIII a. antros pusės pastatas su neoklasicistiniais fasadais. Jis yra ištisinėje Trakų gatvės namų eilėje. Rūmai iš trijų pusių supa pailgą pusiau uždarą kiemą. Rūmai dviejų aukštų, planas primena siaurą U raidę. Po dalimi rūmų yra rūsys. Rūmai plytų mūro, tinkuoti. Įvažiavimas su cilindriniu skliautu. Stogas dengtas čerpėmis. Antro aukšto piliastrai ir trikampis frontonas Skaityti plačiau.

tuskulenu-rimties-parkas2

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas

Tuskulėnų dvaro teritorija – tai sovietinių okupantų brutalumą ir žiaurumą liudijanti vieta. Čia 1944–1947 m. slapta buvo užkasti NKGB (MGB) vidaus kalėjime vykdant mirties bausmę nužudyti žmonės. Dauguma jų (613) buvo kaltinami ir nuteisti pagal RSFSR Baudžiamojo kodekso 58 straipsnį „Tėvynės išdavimas“. Mirties nuosprendžius vykdžiusi specialioji grupė, sudaryta iš NKGB (MGB) A skyriaus darbuotojų, po Skaityti plačiau.

sapiegu-rumai3

Sapiegų rūmų kompleksas

Sapiegų rūmai – vienintelis Lietuvoje išlikęs baroko laikotarpio rūmų ir parko kompleksas, išsaugojęs pirminę architektūrą bei fasadų dekorą. Ryškiausia ansamblio vertybė – rūmai su pagrindiniame fasade išlikusiais autentiškais langų apvadais ir lipdyba. Sapiegų rūmų kompleksas yra išsidėstęs tarp Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, bei Antakalnio kapinių. Šiame sklype yra išsidėstę senovinių rūmų likučiai, tačiau jie Skaityti plačiau.

raduskeviciu-rumai2

Raduškevičių rūmai

XVIII amžiuje šioje vietoje minimi Vitebsko vaivados Piro statytų ir Piromonto vardą gavusių rūmų griuvėsiai. Piro [gr. pyr — ugnis] – pirmoji sudurtinio žodžio dalis, rodanti sąryšį su kaitra, ugnimi, aukšta temperatūra. Neogotikinio stiliaus pastatą 1894–1897 metais pasistatydino gydytojas Hilarijus Raduškevičius. Rūmai buvo statomi pagal Juliano Januševskio projektą. Hilaro Raduškevičiaus ,,pilaitė“ yra išlikusi ½ dalis pastato. Ji buvo sudaryta iš Skaityti plačiau.