antakalnio bunkeriai2

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Antakalnio amunicijos bunkeriai

Bunkerių statyba susijusi su Vilniaus krašto okupacija, kai 1920 m. spalio 9 d. Vilnių ir Vilniaus kraštą užgrobė Lenkijos kariuomenės junginys, vadovaujamas gen. Liucjano Želigovskio. Lenkijos vyriausybė iš okupuoto krašto sudarė tariamai savarankišką valstybėlę – Vidurinę Lietuvą, kuri 1922 m. prijungta prie Lenkijos. 1923 m. Ambasadorių konferencija Vilniaus kraštą pripažino Lenkijai. Greitai po to, 1924 Skaityti plačiau.

snipiskiu bunkeriai

Lenkijos kariuomenės Vilniaus įgulos Šnipiškių amunicijos bunkerių kompleksas.

Okupuotame Vilniaus krašte sukūrus marionetinę Vidurinės Lietuvos valstybėlę ir 1923 m. .Ambasadorių konferencijai Vilnių pripažinus Lenkijai, 1924 m. vasarą pradėta amunicijos bunkerių statyba Šnipiškėse, Antakalnyje ir Rasose, kuri buvo baigta 1926–1927 m.“ Penki bunkeriai Neries slėnio šlaite užima 2,67 ha. teritoriją. Leidžiantis žemyn Geležinio Vilko gatve, ypač žiemos metu, kai neužstoja medžių lapija, pastebimi į Skaityti plačiau.

barbakanas4

Vilniaus gynybinė siena ir bastėja

Pagrindinis ir geriausiai įtvirtintas Vilniaus miesto gynybinis elementas ilgą laiką buvo neįveikiama Aukštutinės ir Žemutinės pilies citadelė. Vis dėl to, plečiantis miestui bei keičiantis karo technologijoms šios gynybinės struktūros reikšmė laipsniškai mažėjo. Plačiau pradėjus naudoti paraką bei modernėjant apgulties ginklams – patrankoms, bombardoms ir kitokio tipo pabūklams, tradicinės aptvarinė viduramžių pilys jiems nebegalėjo prilygti, nes Skaityti plačiau.