boksto g.3-33

Batsiuvių cecho namas

Pagal istorinius duomenis šiuo adresu 1588 m. – XIX a. viduryje yra buvęs batsiuvių cecho namas. Batsiuviai sostinėje į cechą susibūrė apie 1522 m. Miestuose įsikūrę amatininkai pradėjo reglamentuoti ir kontroliuoti savo veiklą. Užsiimti ūkine veikla amatininkas galėdavo tik tuo atveju, jei jis priklausydavo cechui, vienijančiam šia veikla užsiimančius asmenis. Į cechą įstojęs asmuo turėjo Skaityti plačiau.

amatininku

Pirklių gildija (Kazio Varnelio namai-muziejus)

Šalia Rotušės aikštės stovi senieji gildijos pastatai, susiformavę XV–XVI a. Pirkliai į Vilniaus miestą atvyko XV a., kai miestui buvo suteiktos turgų privilegijos, ir Rotušės aikštė šurmuliavo nuo mugių gausos. XV a. pr. sklypo pietiniame šone galu į gatvę buvo pastatytas dviaukštis gotikinis namas su dideliu prekių sandėliu. Amžiaus viduryje prie Rotušės aikštės pastatytas vakarinis Skaityti plačiau.